Timemanagement, business organizing en werkdrukhantering

Timemanagement vraagstukken gaan tegenwoordig om weten wie je bent en waar je naartoe wilt. En: vanuit dat uitgangspunt keuzes maken. Enerzijds gaan mijn trainingen over gedragspatronen en energiebehoeften. Anderzijds gaan we praktisch aan de slag met het organiseren van de tijd en ruimte. Een mooie mix dus!

Verder:

  • Een sterke focus op het individu
  • Ik ben DISC gecertificeerd
  • Een ruime ervaring in teamanalyses
  • Ik doe altijd een zeer uitgebreide intake. Daarom is er veel aandacht voor de persoonlijke situatie van de deelnemer
  • Begeleiding door universitair geschoolde psycholoog met veel projectleiderservaring en beroeps professional organizer*
  • Op de werkplek, dus een directe link met de praktijk
  • Je gaat letterlijk ervaren hoe het voelt om overzicht te creëren. Want: juist door te ervaren treedt een leereffect op!
  • Mix van korte termijn resultaten (een geordende en georganiseerde werkplek) en lange termijn resultaten (nadenken over eigen waarden en principes, voeding en ontspanning en van daaruit keuzes maken)
  • De uitgebreide follow up zorgt voor een goede borging van de nieuwe manier van werken

Ik ben flexibel als het gaat om het werkgebied

Ik woon zelf in Groningen, maar bedien desalniettemin praktisch heel Nederland.

Wat doet een professional organizer?

* Een professional organizer is specialist in het aanbrengen van structuur, in de breedste zin van het woord. Nader toelichtend: een professional organizer helpt bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Met als resultaat dat je weer doen wat voor jou belangrijk is.

Organizers helpen grip te krijgen op spullen, (digitale) administratie, tijd, taken en financiën. De inhoud van het vak kan grofweg in drie onderdelen verdeeld worden. Ten eerste het organiseren van spullen, ten tweede administratie en ten derde tijd. Met de klant volgt de professional organizer een op maat gemaakt stappenplan. (vrij vertaald vanuit bron: www.nbpo.nl)